Hits: 11

Privacybeleid

DIGITAL EAST WEST

De volgende informatie bevat het beleid “Privacybeleid” van DIGITAL EAST WEST met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie die we van klanten en / of gebruikers via onze website ( www.digitaleastwest.com ) ontvangen.
We doen er alles aan om u kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren en dit beleid geeft aan welke verplichtingen u jegens ons bent met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens beheren.

Wat is persoonlijke informatie en waarom verzamelen we het?

“Persoonlijke informatie” is alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn:

Namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.
Persoonlijke informatie kan op verschillende manieren door ons worden verkregen, waaronder via telefonisch consulten voor het afhandelen van bestellingen, 
e-mailcorrespondentie, inloggegevens die via onze website worden verzameld uit cookies die door u of door derden zijn geüpload.

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie met als hoofddoel onze services aan u te leveren of voor marketingdoeleinden om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven of promotiemateriaal. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze mailing / marketinglijsten door ons schriftelijk te contacteren (zie verder hieronder).

Wanneer we Persoonlijke informatie verzamelen, zullen we u in voorkomend geval uitleggen waarom we de informatie verzamelen en hoe we deze willen gebruiken. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden, behalve aan externe providers met uw medeweten en toestemming of zoals vereist door de wet.
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens hieronder:

DIGITAL EAST WEST
visual & web solution
www.digitaleastwest.com
info@digitaleastwest.com

Soorten Persoonsgegevens die Kunnen Worden Verzameld:

1. Login gegevens
Zoals het geval is met veel websites, verzamelen we informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt (‘Login gegevens’). Deze login gegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol (“IP”) adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd besteed aan die pagina’s en andere statistieken. Daarnaast kunnen we services van derden gebruiken, zoals Google Analytics (hieronder besproken) die deze gegevens verzamelen, controleren en analyseren.

2. Cookies
“ Cookies” zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Ze zijn bedoeld om de functionaliteit van de site en de ervaringen van de gebruiker ermee te verbeteren. Zoals veel sites gebruiken we cookies om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze website mogelijk niet gebruiken.

3. Gevoelige informatie
Gevoelige informatie omvat informatie of meningen over zaken als raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschap van een politieke vereniging, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of andere beroepsorganisatie, strafblad of gezondheidsinformatie. Normaal gesproken verzamelen wij geen gevoelige informatie, omdat dit meestal niet vereist is voor het verlenen van onze diensten aan u.

Toestemming

We zullen geen persoonlijke gegevens van u verzamelen zonder eerst uw schriftelijke toestemming te hebben ontvangen. Deze toestemming kan door u op elk moment worden ingetrokken (met ingang van de toekomst) door ons schriftelijk op de hoogte te stellen. U hoeft ons geen reden te geven voor uw beslissing, maar u moet er rekening mee houden dat dit van invloed kan zijn op ons vermogen om onze diensten aan u te leveren.

Uw recht op object

Als u ons uw toestemming voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke informatie wilt verlenen of ons toestemming wilt geven, herinneren wij u eraan dat u ook bezwaar kunt maken tegen de aard of de omvang van het gebruik van de persoonlijke informatie. In beide gevallen volstaat het om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Gegevens opslag

We slaan alleen die gegevens op die nodig kunnen zijn, en alleen voor zolang dit nodig is, om onze diensten te leveren en / of zolang als we wettelijk verplicht zijn dit te doen. In het laatste geval worden uw persoonlijke gegevens verwijderd wanneer de opslagvereiste niet meer van toepassing is.

Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze werd verkregen (of wettelijk), zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw Persoonsgegevens te vernietigen of permanent onleesbaar te maken door encryptie of soortgelijke middelen.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, een kopie aanvragen.